29/11/18

Con voz propia en Ordes

Con voz propia en Betanzos

Con voz propia en Arzúa

Conectadas

A liña de traballo "Conectadas"

O uso das novas tecnoloxías e os dispositivos dixitais de información supón a existencia dunha sociedade “conectada”, na que a inclusión dixital significa a integración que aumenta o benestar das persoas. En numerosas ocasións, as mulleres quedan á marxe deste proceso, e polo tanto, non aproveitan as vantaxes que proporcionan estas ferramentas. Neste sentido, a situación empeora cando falamos de mulleres que viven en contextos rurais e mulleres en idades avanzadas.

A fenda dixital de xénero supón un proceso de exclusión marcado pola desigualdade, a discriminación e o analfabetismo dixital. A barreira máis difícil de superar para as mulleres non é o acceso, se non máis ben o uso e manexo dos dispositivos. As innovacións requiren habilidades e destrezas específicas. Así, unha das estratexias para superar a fenda dixital de xénero é a formación centrada na alfabetización dixital que facilite a adquisición de habilidades para o uso das novas tecnoloxías adaptado ás necesidades, aos intereses e ás afeccións das mulleres.

“Conectadas” nace co obxectivo de ser un programa de inclusión dixital dirixido ás mulleres do rural que viven maiores desigualdades no que respecta ao acceso, uso e manexo das novas tecnoloxías. Ao longo das xornadas formativas sentimos como a fenda dixital de xénero, o illamento do rural galego e o desmantelamento de servizos públicos converxen nun contexto no que as mulleres sofren vulneracións de determinados dereitos. Referímonos ás dificultades que atopan á hora de acceder a determinados servizos públicos, á sensación de illamento nun escenario de desconexión e falta de comunicación, así como tamén á falta de autonomía para desenvolver certos trámites necesarios no día a día. “Conectadas” pretende incidir na necesidade de comunicarnos e no acceso e uso das novas tecnoloxías para o pracer, o desenvolvemento e a autonomía persoal.

06/11/18

Con voz propia

A liña de traballo "Con voz propia"

Os tres obradoiros que integran a liña formativa “Con voz propia”, dentro da escola EspadELA, son espazos para a reflexión persoal e compartida. A través das propias experiencias, analizamos o que supón ser mulleres no rural hoxe en día. As discriminacións e os problemas que hai que enfrontar diariamente, os traballos asumidos no ámbito da privacidade do fogar e os coidados a persoas en situación de dependencia, e as violencias machistas que combatemos como activistas do cotiá, que dicía Guadi Galego. Tamén entran en xogo os soños e os retos vitais que cada unha se marca, os camiños que queremos transitar para dar sentido e benestar ao día a día.

Aprender a escoitarnos e coidarnos, desde un lugar de menos culpa e prexuízo, é un dos traballos que iniciamos. E nesta tarefa comprendemos que non estamos soas, outras mulleres transitan tamén o mesmo camiño e somos compañeiras. Amigas de loitas e sorrisos. Igualmente, recoñecemos o labor de outras mulleres ao longo da historia en distintos escenarios: na vida política, cultural e artística, na economía o na academia, por citar algúns exemplos. Os seus logros, perténcenos a todas porque son o alento para emprender a tarefa de integrar a igualdade real e efectiva entre mulleres e na das xeracións futuras.