Inicio
Que é EspadELA?
EspadELA é unha escola de apoderamento feminista para mulleres que habitan o rural que procura ser un espazo de encontro, intercambio e formación.

Onde se desenvolve EspadELA?
A escola nace en 2018, cando se desenvolve nos municipios de Arzúa, Betanzos e Ordes-Oroso. En 2019, a segunda edición de EspadELA organízase en Arzúa, Betanzos e Moeche.En 2020, a terceira edición levase a cabo nos municipios de Cabanas, Valdoviño e As Pontes

Para que EspadELA?
A finalidade da escola é fomentar a participación das mulleres na vida comunitaria a través de procesos de empoderamento persoal, social e político.
Este programa é impulsado e coordinado por...

Este programa é apoiado por...